تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 12:48 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:29 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:25 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:23 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:14 | نویسنده : محمد شایق |

بخشنده بودن ...

بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ،

قلبی بزرگ میخواهد.....تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:12 | نویسنده : محمد شایق |

کجایید خاکیان سدره نشین

و زمینیان آسمانی که ملکوتیان

امشب شیفته شمایند؟!تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 20:8 | نویسنده : رضا ابویی |

اي كه از عشق علي دم ميزني          بر يتيمان علي سر ميزنيتاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 19:42 | نویسنده : رضا ابویی |

نکند من روزی بازخواست شوم بخاطر کوتاهی هایمتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 8:55 | نویسنده : محمد شایق |

دختر بچه پولهایش را برداشت و رفت مغازه ی سر کوچه آقا معجزه داری؟
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟!
ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻪ !
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ ، ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ
ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ، ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ .
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ !
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ
ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻢ؟ !
ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ
ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ .
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
دکتر ارنست گروپ رئیس سابق بیمارستان هانوفر المان ....
چندی پیش این خاطره رو در یک کنفرانس علمی مطرح کرد ....

و اون مرد جراح کسی نبود جز

....... پروفسور مجید سمیعی........تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 8:53 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 11:57 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 11:40 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 9:10 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 8:52 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 8:47 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 8:47 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 9:56 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 19:17 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 8:26 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 8:26 | نویسنده : محمد شایق |
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.