سلام بچه ها

امیدوارم حالتون خوب باشه

ما تنها کلاسی هستیم که

بعد از فارغ التحصیل شدن هنوز وبلاگ داریم

ما نویسندگان هم فقط بخاطر شما مطلب میزاریم

اگه وقت ندارید سربزنید یا حس نظر دادن ندارید

تعطیلش کنیم

نظرتون چیه؟تاريخ : پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 | 19:25 | نویسنده : رضا ابویی |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:29 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:25 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:23 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:14 | نویسنده : محمد شایق |

بخشنده بودن ...

بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ،

قلبی بزرگ میخواهد.....تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 8:12 | نویسنده : محمد شایق |

کجایید خاکیان سدره نشین

و زمینیان آسمانی که ملکوتیان

امشب شیفته شمایند؟!تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 20:8 | نویسنده : رضا ابویی |

اي كه از عشق علي دم ميزني          بر يتيمان علي سر ميزنيتاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 19:42 | نویسنده : رضا ابویی |

نکند من روزی بازخواست شوم بخاطر کوتاهی هایمتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 8:55 | نویسنده : محمد شایق |

دختر بچه پولهایش را برداشت و رفت مغازه ی سر کوچه آقا معجزه داری؟
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟!
ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻪ !
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ ، ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ
ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ، ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ .
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ !
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ
ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻢ؟ !
ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ
ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ .
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
دکتر ارنست گروپ رئیس سابق بیمارستان هانوفر المان ....
چندی پیش این خاطره رو در یک کنفرانس علمی مطرح کرد ....

و اون مرد جراح کسی نبود جز

....... پروفسور مجید سمیعی........تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 8:53 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 11:57 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 11:40 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 9:10 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 8:52 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 8:47 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 8:47 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 9:56 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 19:17 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 8:26 | نویسنده : محمد شایق |تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 8:26 | نویسنده : محمد شایق |
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.